OTTO FRELLO

Københavnerbillede 1983-86. 119x 184 cm

Plakat 66x101cm.

Meget stor version af maleriet

RETUR FORSIDEN

RETUR MALERIER