OTTO FRELLO

Fattigfrokost i det grønne 1982. 24x 46 cm.

RETUR